ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Прием

 

 ВАЖНО: ОТНОСНО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19.

За да запишете детето си в нашата детска градина е необходимо да представите следните документи:

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 

1. Декларация за потвърждение /образец/.

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ /съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини/.

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта /съгласно Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България/;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

При децата, които не са посещавали детската градина повече от 2 месеца и възобновяват посещенията си, следва да се изисква:

Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити /съгласно Наредба № 5 от 2006г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози/.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с изписването на децата от детските ясли, Ви уведомяваме, че посещението им в детските градини е възможно от 01.09.2023г. по желание на родителите!

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с извънредното положение в страната и мерките за ограничаване разпространиението на COVID-19, Ви информираме, че можете да подавате документи за прием за учебната 2022-2023 година за децата си на имейл:

info-1403287@edu.mon.bg

 

Заявленията могат да бъдат изпращани на посочения имейл по два начина:

  • Попълнено електронно в самия формуляр.
  • Попълнено на ръка и сканирано.