ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Прием

      На основание чл. 13 ал. 1 и чл. 14 ал. 1 от Наредба 3, за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Перник,    

комисия, определена със Заповед  №397 на Директора на ДГ №15 "Райна Княгиня" от 13.05.2024г., извърши класиране на децата, приети в първа възрастова група при Детска градина "Райна Княгиня" гр. Перник и филиал "Калкас".

 

Приложение: Списъци класиране

 
 
 
 

 
 
 
 
 Прием за учебната 2024-2025г. 
 
 Медицински документи необходими при постъпване.
 
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
 
- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 
- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 
- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 
- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 
- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 
 При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, се изисква:
 
- Задължително за всички - 
Здравно- профилактична карта за проведен годишен профилактичен преглед през септември.
 
-При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г.за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

 

 

 

 

 

 

 ВАЖНО: ОТНОСНО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19.

За да запишете детето си в нашата детска градина е необходимо да представите следните документи:

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 

1. Декларация за потвърждение /образец/.

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ /съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини/.

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта /съгласно Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България/;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

При децата, които не са посещавали детската градина повече от 2 месеца и възобновяват посещенията си, следва да се изисква:

Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити /съгласно Наредба № 5 от 2006г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози/.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с изписването на децата от детските ясли, Ви уведомяваме, че посещението им в детските градини е възможно от 02.09.2024г. по желание на родителите!

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с извънредното положение в страната и мерките за ограничаване разпространиението на COVID-19, Ви информираме, че можете да подавате документи за прием за учебната 2022-2023 година за децата си на имейл:

info-1403287@edu.mon.bg

 

Заявленията могат да бъдат изпращани на посочения имейл по два начина:

  • Попълнено електронно в самия формуляр.
  • Попълнено на ръка и сканирано.