ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Важно

  

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

I група 7.45 ч. - 8.00 ч.

II група 7.30 ч. - 7.45 ч.

III група 8.00 ч. - 8.15 ч.

Сборна група 8.15 ч. - 8.30 ч.

IV група 7.45 ч. - 8.00 ч.

 

ГРАФИК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА

I група 16.00 ч. - 16.15 ч.

II група 16.15 ч. - 16.30 ч.

III група 16.30 ч. - 16.45 ч.

Сборна група 16.45 ч. - 17.00 ч.

IV група 17.00 ч. - 17.15 ч.

 

Оставащите деца по групи ще се издават до 19.00 ч.

 

 

Възможност за плащане на такси по банков път

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че имате възможност за плащане на дължимите такси по банков път - IBAN BG18CECB979031B5645000. Трябва да знаете точната сума, която дължите към момента. Можете да я проверите в сайта www.roditel.eu. Задължително като основание за внасяне трябва да посочите "такса за детска градина". Сумите се превеждат в периода от 04 до 24 число на месеца, като се посочват три имена на родител, име на дете и група. Много важно е да се спазва този период!

  

 

Уважаеми родители,

Във връзка с изменение на Заповед на Министъра на Здравеопазването се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020г. /включително/ и детската градина няма да работи с деца в обявения срок.   

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с изменение на Заповед на Министъра на Здравеопазването се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. /включително/ и детската градина няма да работи с деца в обявения срок.

 

 

Уважаеми родители,

Поради обявеното извънредно положение на територията на страната и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че ДГ № 15 "Райна Княгиня" няма да работи, считано от 16.03.2020г. до 29.03.2020г.

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявената грипна епидемия на територията на област Перник, Ви информираме за следното: от 04.03.2020г. до 06.03.2020г. ДГ № 15 "Райна Княгиня" ще работи с дежурна сборна група.

Децата от филиал "Калкас" и филиал "Мещица" могат да посещават сборната група в централната сграда на детската градина.

Отсъствията на децата от подготвителните групи ще се извиняват служебно!

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявената грипна епидемия на територията на област Перник, Ви информираме за следното: от 28.01.2020г. до 05.02.2020г. ДГ № 15 "Райна Княгиня" ще работи със сборни групи.

Отсъствията на децата от подготвителните групи ще се извиняват служебно!