ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Разновъзрастова група - "Дъга"

 

  

Учители:

Ася Асенова

Христина Стоянова

 

Помощник-възпитател:

Албена Момчилова