ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Разновъзрастова група - "Дъга"

 

  

Учители:

Галина Николова

Ася Асенова

 

Помощник-възпитател:

Албена Момчилова