ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Родителски срещи

I група 15.09.2022 г. (четвъртък) - 17.00 ч.

II група 16.09.2022 г. (петък) - 17.00 ч.

III група 19.09.2022 г. (понеделник) - 17.00 ч.

IV група 20.09.2022 г. (вторник) - 17.00 ч.

Разновъзрастова група 20.09.2022 г. (вторник) - 17.00 ч.

Филиал "Калкас"  21.09.2022 г. (сряда) - 17.00 ч.

Филиал "Мещица" 21.09.2021 г. (сряда) - 17.00 ч.