ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Родителски срещи

I група 21.09.2021 г. (вторник) - 17.30 ч.

II група 24.09.2021 г. (петък) - 17.30 ч.

III група 24.09.2021 г. (петък) - 17.30 ч.

IV група 23.09.2020 г. (сряда) - 17.00 ч.

Разновъзрастова група 28.09.2021 г. (вторник) - 17.30 ч.

Филиал "Калкас" 28.09.2021 г. (вторник) - 17.30 ч.

Филиал "Мещица" 17.09.2021 г. (петък) - 17.00 ч.