ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Родителски срещи

I група - 14.09.23г. от 17:00 часа

II група - 19.09.23г. от 17:00 часа

III група - 18.09.23г. от 17:30 часа

IV група - 19.09.23г. от 17:30 часа

Разновъзрастова група - 21.09.23г. от 17:00 часа

Филиал "Калкас" - 20.09.23г. от 17:00 часа

Филиал "Мещица" - 19.09.23г. от 17:00 часа