ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Безопасност на движението по пътищата

БДП в нашата детска градина - обучение, оборудване на кабинет и провеждане на педагогически ситуации

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и в изпълнение на Решение на МС от 17.01.2019г. за внедряване на пакет от мерки за ограничаване на транспортния травматизъм, РУО гр. Перник е предложило териториални мерки по БДП за регион Перник.

В изпълнение на предложените мерки ДГ № 15 "Райна Княгиня" – гр. Перник е осъществила следните дейности:

1. За ефективно обучение по БДП – изграждане и поддържане на материално-техническа база за обучение по безопасност на движението по пътищата.

За изпълнението на тази мярка в нашата детска градина от 2019г. имаме изграден и оборудван кабинет по БДП. Той е снабден със специално подово покритие, обозначаващо основните елементи на уличното движение – пешеходни пътеки, улично платно, тротоари, пешеходни зони. Кабинетът разполага със светофарна уредба, пътни знаци, табла, пъзели, тротинетки, светлоотразителни жилетки, мечета светлоотразители, образователна игра "Безопасност".

Направихме и макет за обучение по БДП, изграден от отпадъчни материали. Основата е от стиропор, сградите са направени от кутии, дръвчетата са от ролка от тоалетна хартия. Представяме целия процес по създаването на кабинета в снимки:

      

       

       

                                  

       

       

Посещенията на децата в кабинета по БДП им носят голямо удоволствие и те с желание и готовност се включват в различните ситуации и тренинги, които организираме.

        

                                    

        

2. Обезопасяване на районите на детските градини и училищата, системно наблюдение на прилежащата към училищата инфраструктура, определяне на безопасни маршрути от дома до училище.

В изпълнение на тази мярка в ДГ № 15 "Райна Княгиня" е издадена заповед № 25/17.09.2019г., с която се забранява влизането на МПС в района на детската градина, с цел опазване живота и здравето на децата.

3.  Продължаващо повишаване квалификацията на учителите, преподаващи БДП.

С оглед повишаване квалификацията на учителите в ДГ № 15 бе проведен квалификационен курс на тема: "Методика на обучението по БДП" с лектор г-жа Галина Хайдар.

   

        

       

Проведени ситуации, тренинги и беседи с децата

 

Деца-пешеходци

Децата като участници в пътното движение са предимно пешеходци. Това налага даването на специална информация и съвети за тяхната безопасност.

Децата трябва да пресичат на безопасни места като пешеходни пътеки тип "зебра" (със светофари), подлези, пешеходни надлези и мостове, пешеходни острови в пътното платно или на място далеч от паркирани автомобили.        

  • На разходка до градския парк при съблюдаване на правилата за движение по улицата и прибиране с автобус от градския транспорт.

       

       

  • Провеждане на тренинг в кабинета по БДП с децата от група "Слънчо" на тема "Улицата има свои правила".

       

       

                                  

 

 

 

           От 20.09.2021г. до 24.09.2021г. отбелязахме "Седмица на мобилността" в детската градина с много игри и забавления.

 

 

                        

 

        

 

 

 

                                   

 

        

                                               „

          

 

 

"Пешеходци и автомобили" - изработване на колективни изделия - рисунки, макети по БДП и изложба на произведенията

Изработване на автомобили от група "Калинка":

 

                                 

 

Макет за безопастно движение и рисунки изготвиха група "Дъга" 

 

                         

   

 

 

Изложба с рисунки от група "Звънче"

 

              

 

Изработване на светофар от група "Звездички"

 

                  

             

 

 Изложба с рисунки на втора група "Слънчо"

 

Уважаеми родители,

Образователна платформа Уча.се, са разработили видео уроци по безопасност на движение по пътищата, подходящи за деца и младежи. Те са публикувани както на сайта на ДАБДП – "Интерактивни уроци", така и на интернет адреса на платформата. Видео уроците са публикувани в отделна категория и са достъпни на следния линк: http://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabdp/interaktivni-uroci/. Също така са налични и в YouTube канала на агенция StateAgency RoadSafety.

 

 

Отбелязване на "Ден на безопасността на движението по пътищата"

 

       

 

         

 

     

 

 

Учебна 2023/2024г.

 

 

Децата от първа група "Калинка" се включиха в Европейската седмица на мобилността и се запознаха с пешеходният светофар.

 

 

 

 

Група "Дядовата ръкавичка", филиал Мещица, отбеляза Европейската седмица на мобилността чрез запознаване на децата с правилата за безопасно поведение на пътя.
Имаше теоретична част - заучаване на стихотворението "Светофар" и практическа, пресичане на пешеходна пътека тип зебра.