ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Екип

 

 

 

Директор на ДГ № 15 "Райна Княгиня":

Кремена Михайлова

 

Педагогически персонал:

 Стела Маринова - ст.учител

Надя Денчева - учител

Ралица Борисова - учител

Елина Стоянова - учител

Ирина Вълева - учител

Биляна Стоянова - учител

Лили Димитрова - ст. учител

Елизабет Лазарова - учител

Ася Асенова - учител

Христина Стоянова - учител

Румяна Михайлова - ст. учител

Илона Николова - ст. учител

Галина Георгиева - ст. учител

Румяна Маринова - учител

 

Помощник-възпитатели: 

Албена Момчилова

Елена Владимирова

Соня Миткова

Светла Рударска

Даниела Лозанова

Албена Христова

Ива Станимирова

 

Административен екип:

Счетоводител: Росица Костадинова

Касиер-домакин: Валентина Костадинова

 

 

Помощно-обслужващ екип:

Готвач: Eмилия Стоянова

Помощник-готвач: Даниела Спасова

Работник-поддръжка: Георги Лямов