ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Мисия и визия

 

1. МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователната дейност в детското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

 

2. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

ДГ № 15 "Райна Княгиня" е:

  • Желано и любимо място за игра;
  • Осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7-годишна възраст;
  • Гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата;
  • Място за сигурност и развитие;
  • Място с ясни правила и роля в съвремието.

 

3. ДГ № 15 "РАЙНА КНЯГИНЯ" ДНЕС

ДГ № 15 "Райна Княгиня" се състои от:

  • Централна сграда - ул. "Георги Мамарчев" № 9
  • Филиал I - кв. Калкас
  • Филиал II - с. Мещица