ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Програма

В ДГ № 15 "Райна Княгиня" се работи по програмна система "Аз съм в детската градина" и "Аз ще бъда ученик" - издателство "ИЗКУСТВА", одобрена от МОН, а учебният процес протича по следните образователни направления:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Конструиране и технологии
 • Физическа култура
 • Музика

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

По желание на родителите детската градина предлага допълнителни педагогически дейности като:

 • Школа по народни танци
 • Школа по модерни танци
 • Школа по спортни игри
 • Школа по английски език
 • Школа по роботика

 

ЕДИН ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

      7.00 ч. - 8.20 ч. - Прием на децата, игри и занимания по интереси

      8.20 ч. - 8.30 ч. - Утринна гимнастика

      8.30 ч. - 9.00 ч. - Закуска

      9.00 ч. - 10.00 ч. - Планирани педагогически ситуации по образователни направления

      10.00 ч. - 10.15 ч. - Междинна закуска

      10.15 ч. - 11.15 ч. - Планирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

      11.15 ч. - 12.00 ч. - Разходки и игри на открито

      12.00 ч. - 12.30 ч. - Обяд

      12.30 ч. - 13.00 ч. - Подготовка за сън

      13.00 ч. - 15.30 ч. - Следобеден сън

      15.30 ч. - 16.00 ч. - Следобедна закуска

      16.00 ч. - 16.30 ч. - Планирани педагогически ситуации по образователни направления

      16.30 ч. - 17.00 ч. - Планирани допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

      17.00 ч. - 19.00 ч. - Игри и занимания по интереси, изпращане на децата