ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Квалификации

Квалификации 2021/2022г.

Обучителна организация: "ЦОКПС" ООД 

Период на обучение: От 25.11.2021г. до 30.06.2022г. 

Тема: "Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО"

Дата на провеждане: 25.06.2022г.