ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Квалификации

Квалификации 2021/2022г.

Обучителна организация: "ЦОКПС" ООД 

Период на обучение: От 25.11.2021г. до 30.06.2022г. 

Тема: "Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО"

 

 

 

Квалификации 2022/2023г.

Обучителна организация: "ЦОКПС" ООД 

Период на обучение:  25.04.2023г.

Тема: "Разработване на стратегия на образователна институция"

 

 

 

Квалификации 2023/2024г.

Обучителна организация: "ЦОКПС" ООД 

Период на обучение:  11.05.2024г. - 31.05.2024г. 

Тема: " Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище"