ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Обществен съвет

Поименният състав на Обществения съвет на ДГ № 15 "Райна Княгиня" до изтичане на мандата

2023г. - 2026г.

 

Председател:

1. Надя Иванова

 

Членове:

2. Деян Станимиров - кмет на с. Мещица - представител на Община Перник

3. Цветозар Стефанов 

4. Йоана Венкова

5. Ани Димитрова

 

 

Резервни членове:

1. Величка Недeлкова

2. Денислав Рангелов

3. Василка Цветкова

4. Йоана Михайлова