ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Обществен съвет

Поименният състав на Обществения съвет на ДГ № 15 "Райна Княгиня" до изтичане на мандата - 22.11.2023 г.:

 

Председател:

1. Милена Петрова Александрова

 

Членове:

2. Деян Станимиров - кмет на с. Мещица - представител на Община Перник, съгласно Заповед № 1849 от 02.12.2019 г. на кмета на Община Перник

3. Величка Недeлкова

4. Eлизабет Антонова Илиева

5. Йоана Райчова

 

 

Резервни членове:

1. Анелия Славова - експерт в отдел ОКМДДР представител на Община Перник, съгласно Заповед № 1849 от 02.12.2019 г.

2. Надя Кирилова Иванова

3. Хрисула Георгиева

4. Моника Красимирова Иванова