ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Работно време

Работно време на централна сграда, намираща се на улица ,,Георги Мамарчев,, 9 :

От 7.00 до 19.00 часа

Прием на деца от 7.00 до 8.30 часа.

Издаване на деца от 16.15 до 19.00 часа.

 

Работно време филиал Мещица и филиал Калкас:

От 7.00 до 19.00 часа.

Прием на деца от 7.00 до 8.30 часа.

Издаване на деца от 16.15 до 19.00 часа. 

 

                                                                                                                      

Прикачени документи

Начало и край на работния ден