ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Подаване на сигнали

 

 

Сигнали за отпаднали от образователната система деца и за такива в риск от отпадане може да подавате на:

тел. 0800 10112

или на obhvat@mon.bg