ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Документи от учебните: 2017-2018г. ; 2018-2019г. ; 2019-2020г.

Прикачени документи

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
График за консултации 2018-2019г.
График за консултации 2019-2020г.
Етичен кодекс на работещите с деца
ПЛАН И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2017-2018г.
ПЛАН И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018-2019 г.
ПЛАН И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019-2020г.
Правилник за дейността 2017-2018г.
Правилник за дейността 2018-2019г.
Правилник за дейността 2019-2020г.
Програма ранно напускане.2019-2020г..pdf
Програма ранно напускане – 2018-2019h=.docx.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 2019 -2020г..pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 2018-2019.pdf
Годишен план на дейността 2019 -2020г..pdf
Годишен план на дейността 2018 -2019.pdf
Годишен план на дейността 2017-2018.pdf
Стратегия 2016-2020г.pdf