ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Прием 2024-2025г.

     
Детска градина "Райна Княгиня" гр. Перник обявява следните свободни места, за прием на деца за учебната 2024-2025 учебна година, както следва:
- Първа възрастова група (3-4 годишна възраст) - 1 място
- Трета възрастова група (5-6 годишна възраст) - 3 места
- Четвърта възрастова група (6-7 годишна възраст) - 3 места
 
 
На основание чл. 13 ал. 1 и чл. 14 ал. 1 от Наредба 3, за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Перник,    

комисия, определена със Заповед  №397 на Директора на ДГ №15 "Райна Княгиня" от 13.05.2024г., извърши класиране на децата, приети във втора, трета и четвърта възрастова група при Детска градина "Райна Княгиня" гр. Перник и филиал "Калкас".

 

 

Приложение: Списъци класиране

 На основание чл. 13 ал. 1 и чл. 14 ал. 1 от Наредба 3, за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Перник,    

комисия, определена със Заповед  №397 на Директора на ДГ №15 "Райна Княгиня" от 13.05.2024г., извърши класиране на децата, приети в първа възрастова група при Детска градина "Райна Княгиня" гр. Перник и филиал "Калкас".

 

Приложение: Списъци класиране

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Прием за учебната 2024-2025г. 
 

Уважаеми родители,

ДГ № 15 "Райна Княгиня" обявява прием на документи за учебната 2024/2025 година от 02.01.2024г. до 17.05.2024г.

Свободни места:

Първа група в ДГ № 15 на ул. "Георги Мамарчев" № 9  -  30 деца;

Втора група в ДГ № 15 на ул. "Георги Мамарчев" № 9  -  5 деца;
Разновъзрастова група в ДГ №15 на ул. "Георги Мамарчев" №9 - 10 места:

Разновъзрастова група във филиал "Калкас" -  3 деца;

Разновъзрастова група във филиал "Мещица" - 4 деца.

 

Наредба-№-3 за записване и отписване на деца в ДГ

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие от Акта за раждане на детето
  3. Служебна бележка от работодателя или осигурителя, удостоверяваща трудова заетост;
  4. За безработни родители /настойници/ – документ за регистрация от Бюрото по труда;
  5. За родители, студенти в редовна форма на обучение – уверение от ВУЗ.

 

Очакваме Ви!

 

Поради ремонтни дейности на сградата на Детска градина №15 „Райна Княгиня“ на ул.“Георги Мамарчев“ №9, документите на хартиен носител ще се приемат в Детска ясла "Мечо Пух" на ул. "Силистра" №1! Необходимо е предварително да се обадите на посочените телефони:

 

0877259377 - г-жа Борисова;

0893377765 – г-жа Стоянова

Документи ще се приемат и във филиалите!

Документи се приемат в електронен вариант чрез електронно заявление или сканирани на имейл info-1403287@edu.mon.bg .

 

 

Заявление за прием - електронно - натиснете ТУК: https://docs.google.com/forms/d/14KR4DgxVi2NRDttS_A_NpwCRrdQyeSODuhE-Ef33gks/edit?pli=1

КЛАСИРАНЕ: 

Обявяване на списъци с класиране за първа група ще бъде извършено на 20.05.2024г. 

Обявяване на списъци с класиране за останалите групи на 31.05.2024г.

 

Срок за потвърждение за първа възрастова група - 29.05.2024г.
Срок за потвърждение за останалите възрастови групи - 07.06.2024г.
 
 
 
 
Медицински документи необходими при постъпване.
 
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
 
- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 
- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 
- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 
- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 
- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 
 При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, се изисква:
 
- Задължително за всички - 
Здравно- профилактична карта за проведен годишен профилактичен преглед през септември.
 
-При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г.за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.