ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Прием 2023-2024г.

 

Уважаеми родители,

ДГ № 15 "Райна Княгиня" обявява прием на документи за учебната 2023/2024 година от 03.01.2023г. до 21.05.2023г.

Свободни места:

Първа група в ДГ № 15 на ул. "Георги Мамарчев" № 9  -  25 деца;

Разновъзрастова група в ДГ №15 на ул. "Георги Мамарчев" №9 - 18 места:

Разновъзрастова група във филиал "Калкас" - 3 деца;

Разновъзрастова група във филиал "Мещица" - 1 деца.

 

Наредба-№-3 за записване и отписване на деца в ДГ

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие от Акта за раждане на детето
  3. Служебна бележка от работодателя или осигурителя, удостоверяваща трудова заетост;
  4. За безработни родители /настойници/ – документ за регистрация от Бюрото по труда;
  5. За родители, студенти в редовна форма на обучение – уверение от ВУЗ.

Документите се подават на място в детската градина на ул. "Георги Мамарчев" № 9!

Очакваме Ви!

 

Докумети на хартиен носител се приемат само в деловодството на ДГ "Райна Княгиня" на ул. "Георги Мамарчев" №9

Документи НЕ се приемат във филиалите!

Документи се приемат в електронен вариант чрез електронно заявление или сканирани на имейл info-1403287@edu.mon.bg .

 

 

Заявление за прием - електронно - натиснете ТУК: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.ДГ №15 "РАЙНА КНЯГИНЯ" гр. Перник ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ:1. Заявление. 2. КОПИЕ от акт за раждане на детето. 3. Документ от работодателя на родителите, че работят. 4. Копия от годишни декларации за предходната календарна година, ако родителите са самоосигуряващи се. 5. Документ за регистрация в Бюрото по труда – Перник за безработен/безработни родители. (google.com)

 

КЛАСИРАНЕ: 

Обявяване на списъци с класиране за първа група ще бъде извършено на 19.05.2023г. 

Обявяване на списъци с класиране за останалите групи на 31.05.2023г.

 

Срок за потвърждение - 26.05.2023г.