ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник
Основно меню

Прием 2022-2023г.

 

Уважаеми родители,

ДГ № 15 "Райна Княгиня" обявява прием на документи за учебната 2022/2023 година от 04.01.2022г. до 30.05.2022г.

Свободни места:

Първа група в ДГ № 15 на ул. "Георги Мамарчев" № 9  -  25 деца;

Втора група в ДГ №15 на ул. "Георги Мамарчев" №9 - 2 места

Разновъзрастова група в ДГ №15 на ул. "Георги Мамарчев" №9 - 15 места:

- Възраст 4-5 г. - 7 места

- Възраст 5-6 г. - 8 места

Разновъзрастова група във филиал "Калкас" - 5 деца;

Разновъзрастова група във филиал "Мещица" - 5 деца.

 

Наредба-№-3 за записване и отписване на деца в ДГ

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие от Акта за раждане на детето
  3. Служебна бележка от работодателя или осигурителя, удостоверяваща трудова заетост;
  4. За безработни родители /настойници/ – документ за регистрация от Бюрото по труда;
  5. За родители, студенти в редовна форма на обучение – уверение от ВУЗ.

Документите се подават на място в детската градина на ул. "Георги Мамарчев" № 9!

Очакваме Ви!

 

Докумети на хартиен носител се приемат само в деловодството на ДГ "Райна Княгиня" на ул. "Георги Мамарчев" №9

Документи НЕ се приемат във филиалите!

Документи се приемат в електронен вариант чрез електронно заявление или сканирани на имейл raina.knqginq15@abv.bg .

 

 

Заявление за прием - електронно - натиснете ТУК https://docs.google.com/forms/u/1/d/1N2Rs1rUc0InKjF6eGjN3E2HinbOsdjPN7sWUTmMN3w8/edit?usp=forms_home

 

 

КЛАСИРАНЕ: 

Обявяване на списъци с класиране за първа група ще бъде извършено на 20.05.2022г. 

Обявяване на списъци с класиране за останалите групи до 30.04.2022г.

 

Списъци класиране: 

Срок за потвърждение - 10.06.2022.