ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник
Основно меню

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №15

Уважаеми родители

С пожелание за успешен и спокоен септември обръщаме внимание на следното:

             

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в ДГ №15 след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представяеднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
  2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

 

Прием на деца от 7:00 до 8:30 часа. Очакваме Ви! 

Благодарим за проявеното разбиране!