ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 15 ПРЕЗ М.ЮНИ , ЮЛИ И АВГУСТ 2023Г.